สำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: ตารางสอบเทียบโอน - รอบพิเศษ ภาคฤดูร้อน
  รายละเอียด ::
  ประกาศ ให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการสอบเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ผ่าน 1-2 ครั้ง หรือยังไม่เคยสอบเลย ดำเนินการลงทะเบียนขอสอบ (รอบพิเศษ) ที่คณะ/สาขาวิชาในสังกัดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้เท่านั้น
  ทั้งนี้มีเอกสารตารางการสอบแนบท้่ายมาด้วย
  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2018-05-04